Onze relaties en partnerbedrijven geven vorm aan de verdere vormgeving en ontwikkeling van het merk VeiligeBouw.

Periodiek betrekken wij onze partners en relaties bij evaluaties en onderzoeken van nieuwe systemen. Een aantal relaties is uitgenodigd deel te nemen aan het klantenpanel ; waarmee op conceptniveau de samenwerking wordt onderzocht. Relaties krijgen toegang tot ons bouwloket, waar in afgeschermde omgeving onderlinge uitwisseling van informatie plaatvindt.

Onze partnerbedrijven zijn onze ambassadeurs in de markt. Beveiligingsbedrijven die net als wij passie hebben voor het vak en betrokken zijn bij het werk. Het zijn tevens partners in opvolging bij een calamiteit op uw bouwplaats of bij aanvullende diensten.